дотоод хормой
монгол дээлийн хормой гадаад хормойн дотуур зөрсөн хэсэг