ДОТОРЛОГОО

1. Доторлох үйлийн нэр;


2. Доторлох зүйл, юмны дотор, дотуур бүрээс: доторлогоо хийх (юмны дотор талыг бүрэх), супер доторлогоо (орчин үеийн дэлгэрэнгүй...
доторлогоо хийх юмны дотор талыг бүрэх
супер доторлогоо орчин үеийн хийц, загвар, өнгө чимэглэл бүхий дотуур бүрээс