ДОТУУР

1. Гадуур гэдгийн эсрэг утга, дотор талаар: хашааны дотуур (хашааны дотор талаар), гадуур дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (а. Гадна болон дотор - Тогоо өдөржин гадуур дотуур явсан боловч Гүнчинхорлоогийн дүр нүдний нь өмнө тусаад болохгүй байлаа. С. Удвал. Их хувь заяа; б. Ойр зуур - Цэрмаа гуай хөл дээрээ босон гадуур дотуур явдаг болж цонхигор царай нь өнгө зүс оров. Б. Нямаа. Бид гурав);


2. Доторх: дотуур бүрээс (цаваг), дотуур дэгээ (нэг хөлөө нөгөө бөхийн хөлийн дотуур оруулан гэдрэг унагах мэх) - дэлгэрэнгүй...
3. Сэтгэл санаа, бодол: дотуур санаа (хар амиа бодсон муу санаа), дотуур тамир (муу санаа, хувиа хичээсэн дэлгэрэнгүй...
хашааны дотуур хашааны дотор талаар
гадуур дотуур а. Гадна болон дотор; б. Ойр зуур
дотуур бүрээс цаваг
дотуур дэгээ нэг хөлөө нөгөө бөхийн хөлийн дотуур оруулан гэдрэг унагах мэх
дотуур нүүр ном, товхимол, сэтгүүлийн хавтасны дотор талын хуудас, эхний нүүр
дотуур хувцас хувцасны дотуур өмсөх хувцас
сургуулийн дотуур байр сургууль өөрт харьяалагдах оюутан, сурагчдаа суулгахад зориулсан байр
дотуур санаа хар амиа бодсон муу санаа
дотуур тамир муу санаа, хувиа хичээсэн байдал