ДОТУУРХ

Дотуур бий зүйлс: гадуурх дотуурх [хоршоо] (а. Гадуур болон дотуур буй; б. Гадна дотнын) - Өвгөн дэлгэрэнгүй... Ч.Алагсай. Алтайн замд.