супер доторлогоо
орчин үеийн хийц, загвар, өнгө чимэглэл бүхий дотуур бүрээс