ДОТОРЛУУЛАХ

1. Юманд дотор хийлгэх, дотортой болгуулах: арьсаар доторлуулах (арьсаар дотор хийлгэх), дэлгэрэнгүй...


2. Бусдад нэн танигдах.

арьсаар доторлуулах арьсаар дотор хийлгэх
модоор доторлуулах дотор талыг нь модоор өнгөлүүлэх
төмрөөр доторлуулах төмөр дотортой болгуулах