модоор доторлуулах
дотор талыг нь модоор өнгөлүүлэх