ДАЛБАС :

далбас хийх (далбагар юмны нэгэнтээ огцом хөдлөх) - Зааны чих далбас далбас хийн... дэлгэрэнгүй...