ДАЛБИГАЙ

Далбигар, далбин: далбигай аяга (дэрвэгэр амсартай, хавтгай том аяга), далбигай дэлгэрэнгүй... (далбигар тогоо), далбигай төмпөн (далбагай төмпөн).

далбигай аяга дэрвэгэр амсартай, хавтгай том аяга
далбигай тогоо далбигар тогоо
далбигай төмпөн

далбагай төмпөн