ДАЛБИГАНУУР

1. Хүн хүнд долигоносон тогтворгүй зан;


2. Далбиганаж хөдөлдөг.