ДАЛБИЙЛГАХ

1. Далбигар болгох: далбийлган өмсөх (хэлтгий тавин өмсөх) - Малгайгаа далбийлган толгой дээрээ дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл;


2. Ихэд согтоох: далбийлгаад явуулах (гуйвтал согтоогоод явуулах).

далбийлган өмсөх хэлтгий тавин өмсөх
далбийлгаад явуулах гуйвтал согтоогоод явуулах