ДАЛБИН

1. Бага зэрэг дониу том, хавтгай юм: далбин амсартай (дэрвэгэр том амсартай), далбин дэлгэрэнгүй... (далий толгойтой) - Аюур далбин амсартай том мөнгөн аяганд архи хийж, өөрөө дараагаар хоёр залгилаад... П.Хорлоо. Багш;


2. Юм хазгай, жишүү, далигар, эв хавгүй далбигар: далбин ханцуй (жишүү том ханцуй), далбин шаазан (халбигар шаазан) дэлгэрэнгүй...
далбин амсартай дэрвэгэр том амсартай
далбин толгойтой далий толгойтой
далбин ханцуй жишүү том ханцуй
далбин шаазан халбигар шаазан