ДАЛГАЙ

Далбин том: далгай шаазан (их гарын шаазан хул), далгай эвэр (алцан эвэр), дэлгэрэнгүй... (хоёр тийш мушгиран эргэсэн эвэртэй) - Далан хүн дамжилдаг, далгай шар шаазангаар дараагаар гурав уугаад, зэр зэвсгээ агсав. Жангар.

далгай шаазан их гарын шаазан хул
далгай эвэр алцан эвэр
далгай эвэртэй хуц хоёр тийш мушгиран эргэсэн эвэртэй