ДАЛГАНАХ

Далбан юм чичгэнэн хөдлөх, салбалзах: тасын жигүүр далганах (тасын жигүүрийн өд сөд сэрвэлзэн дэлгэрэнгүй...