ДАЛБИЙХ

1. Далбигар болох; далбигар байх: орой нь далбийх (хажуу тийш ташуу болох), толгой нь дэлгэрэнгүй... (далийх, хазайх);


2. [шилжсэн] Архи уун далбиганан явах, согтох - Тэр бас л далбийчихсан явна. Яриа.

орой нь далбийх хажуу тийш ташуу болох
толгой нь далбийх далийх, хазайх