ДАЛБИЛЗУУЛАХ

Далбагар юмыг далбис далбис хөдөлгөх.