ДАЛБИГАНУУЛАХ

Далбигар юмыг далбига далбига хөдөлгөх: түмпэн далбигануулах [яриа] (түмпэн барьж