ДАЛБИГА I
/ ургамал /

Далбигатан овгийн төрөл, цайвар өнгөтэй, хар элэгтэй, салбант мөөг; ойн ялзмагт хөрж, өтөг бууц, мөөгний хүрээнд дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ДАЛБИГА II: