ДАЛБИГА II:

далбига далбига хийн хөдлөх (далбигар юмны үргэлжлэн хөдлөх).

Ижил үг:

ДАЛБИГА I