ДАЛБАХ

1. Далбагар юмны салхинд дэрвэгнэн хийсэж хөдлөх, дэрвэх: даавуу далбах (даавуу далбас далбас хийн дэлгэрэнгүй...


2. Далавч жигүүрээ дэвж хөдлөх.

даавуу далбах даавуу далбас далбас хийн хийсэх
өрх далбах өрх чимээ гарган дэрвэх
туг далбах туг салхинд хүчтэй намирах