ДАЛБАН III:

далбан хийх (далбагар юмны хөдлөх).

Ижил үг:

ДАЛБАН I

ДАЛБАН II