ДАЛБАН I

Монгол малгайны далбагардуу залаа - Элбэн нэртэй малгайны, далбан нэртэй залаа. Жангар.

Ижил үг:

ДАЛБАН II

ДАЛБАН III: