ДАЛБАРХАЙ

1. Нэг юмны дэлбэгэр хэсэг;


2. Бүхэл юмнаас урагдаж унасан хэсэг: даавууны далбархай (даавууны том өөдөс, навсархай).