шударга бус дайн
аливаа дарангуйлал, мөлжлөг, ноёрхлыг бататгах, хамгаалах дайн