АДИЛТАХ

Адил төстэй болох - Хурдан морины цол нь дүрслэх аргын хувьд өвөрмөц бөгөөд морины толгой, хөл, нүд, шүд, дэл, дэлгэрэнгүй... Х.Сампилдэндэв. Чандманийн түлхүүр.