АДИЛТГАШГҮЙ

Адилтгаж болшгүй, адилтгах аргагүй - Та нарын жаргалтай сайхан залуу нас биднийхтэй адилтгашгүй юм л даа гэж дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Урьд одоогийн түүх., адилтгашгүй том (а. Адилтгах аргагүй том; б. Маш том, зүйрлэшгүй том), үүнтэй адилтгашгүй (үүнтэй зүйрлэшгүй) - Далайн мэлхий үүнтэй адилтгашгүй хэмжээ хязгааргүй их хэмээв. Зуун билиг.

адилтгашгүй том

а. Адилтгах аргагүй том; б. Маш том, зүйрлэшгүй том

үүнтэй адилтгашгүй үүнтэй зүйрлэшгүй