АДИЛХАН

Нэлээд адил - Харийн хошуунд нүүе гэтэл, хавийн газруудад адилхан гэх. Олон дэлгэрэнгүй... адилхан зүйл (ижилхэн зүйл), адилхан юм (нэлээд ижил юм), усны дусал шиг адилхан (усны дусал мэт ижил), аавын хүү аль нь ч адилхан [зүйр цэцэн үг] (аавын хүүхдүүд адилхан ухаантай гэсэн санаа).

адилхан зүйл ижилхэн зүйл
адилхан юм нэлээд ижил юм
усны дусал шиг адилхан

усны дусал мэт ижил

аавын хүү аль нь ч адилхан аавын хүүхдүүд адилхан ухаантай гэсэн санаа