аавын хүү аль нь ч адилхан
/ зүйр цэцэн үг /
аавын хүүхдүүд адилхан ухаантай гэсэн санаа