АДИЛШААХ

Адилхан гэж үзэх - Цахиур чулууг чандманьтай адилшааж үл болно. Д.Равжаа. Аяа, дэлгэрэнгүй...