АДИС I

1. Бурхдын айлдсан мэдэхүйн зөн билиг, хамаг амьтныг авран өршөөх нигүүлсэхүйн тэргүүтэн их эрдмийн хүртээл;


2. Лам хуврагуудаас мөргөлчинд зориулсан нэгэн зүйл хишиг, өршөөл соёрхол: адис авах (а. Өршөөл гуйх; б. Лам багш бурхан шүтээн дэлгэрэнгүй...
адис авах а. Өршөөл гуйх; б. Лам багш бурхан шүтээн зэргээс адис гуйх - Адис авч нүглээ наманчилж байх юм. Ж.Бямба. Үнэний хорвоо; в. Ямар нэгэн юмыг хүндэтгэн зулайд хүргэх - Долингор тийнхүү нийслэл Хүрээнээ ирж, эзэн богдын мутраас адис авч, цэргийн албанаа суув. Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол.
адис өгөх шашны ёсонд мөргөж буй хүний зулайд бурхан, судар, мутраа хүргэх ёс
адис тавих адис өгөх
адис рид ид эрдэмтэй зүйл
адис буулгах зодох, нүдэх
адис хүртэх зодуулах, жанчуулах
Ижил үг:

АДИС II