АДИСЛАГЧ

Адис хүртээгч - Адислагч ядам ба амраглагч дагинасууд ашид намайгаа хараасай. Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл.