АДИСТИДЛАХ
/ шашин /

1. Юмыг ариусгах, сэтгэлийн хүч чадлыг нэмүүлэх гэж итгэн тарни урьж, шивших зан үйл гүйцэтгэх - Энэтхэг орон бол дэлгэрэнгүй...


2. Адис өгөх - Хирдхийн цочсон хийдийн ихэс лам нар, баярлан гялайсан ойрад элчисийн өмнө хайрт шавиан сахил өргөсний нь тогтоож, ойрадын удирдагч дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Ану хатан.