АДИСТИД I
/ шашин /

1. Аврал өршөөл, тус соёрхол бий гэж итгэх шашны ёсны баримтлал; адис ажис (их эрдэмтэй зүйл)дэлгэрэнгүй.... Бурхны өршөөл ивээл, ач буян - Бодь сэтгэл хэнд буй бөгөөс түүний сэтгэл зүрхэнд бурхны адистид оршмуй. Олон зүйлийн шүлэг домог ба ерөөл зэргийн ном дэвтэр., адистидыг айлтгах (хайр энэрэл, ач буяныг хичээнгүйлэн хүсэх), адистидыг өршөөх (өршөөл ирэх), адистидын хүч (авралын хүч); 3. Соёрхол, өршөөл, аврал, хишиг, адис: адистидын зүйл (а. Үнэний адистид; б. Өглөгийн адистид; в. Машид амирлуулахын адистид; г. Билгийн адистид хэмээх дөрвөн зүйл).

адистидыг айлтгах

хайр энэрэл, ач буяныг хичээнгүйлэн хүсэх

адис ажис

их эрдэмтэй зүйл

Ижил үг:

АДИСТИД II: