АДИНА
/ ургамал /
Голын хөвөө, чийгтэй элсэрхэг газар ургадаг, өндгөлжин хэлбэрийн навчтай, баг цэцэгтэй, үндэс нь эмэнд ордог бут.