адилтгашгүй том

а. Адилтгах аргагүй том; б. Маш том, зүйрлэшгүй том