АДИЛТГАМГҮЙ

Адилтгаж боломгүй - Тэнгэр баганадсан хадат халил, нураг хавцал, ширүүн урсгалт голууд, битүү бүрхсэн ногоон ой нь дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Аянга.