БӨХӨЛЗӨХ

1. Бөхгөр юмны бөхөс бөхөс хөдлөх: тугийн өмнө бөхөлзөх (тугийн өмнө тонголзон бөхөс бөхөс хийх) дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Өөрийгөө доордод үзэж бялдуучлан явах: алга хавсран бөхөлзөх (алга хавсран нахилзах) - Би ч биширч байна гэж өвгөн дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран.

тугийн өмнө бөхөлзөх тугийн өмнө тонголзон бөхөс бөхөс хийх
намс намс бөхөлзөх намс намс нахилзах
алга хавсран бөхөлзөх алга хавсран нахилзах