БӨХӨН III

Мухлаг тэрэгний эсгийг тулах хараа мод.

Ижил үг:

БӨХӨН I

БӨХӨН II:

БӨХӨН IV: