БӨХӨН II:
/ зурхай /

бөхөн од (сарны зурхайн долоон одны долоодугаар од).

Ижил үг:

БӨХӨН I

БӨХӨН III

БӨХӨН IV: