БӨХӨГНӨХ

1. Бөгтөр юм үргэлжлэн хөдлөх;


2. [шилжсэн] Хөнгөмсөглөн бусдын өмнө нахига нахига хийн аашлах.