баавгайн цөс

хар буюу хүрэн байвгайн хатаасан цөсийг хятад, монгол эмд хэрэглэнэ. Гашуун амттай, сэрүүн чанартай. Судалын сүвийг боож цус гарахыг зогсоох, шарыг дэлгэрэнгүй...