бөх тавих
засуулч ирсэн бөхөө барилдуулахаар залж явуулах, үзүүр түрүүний хоёр бөхийг бол бүх засуулчин хормой дэвсэж, ойчин тусаж залж явуулна