БӨХ III

1. Эвдэрч хэмхрэхгүй, урагдаж тасардаггүй бат: бөх аяга (амар хагарч хэмхэрдэггүй аяга), бөх дэлгэрэнгүй... (урагдаж тасардаггүй даавуу) - Зодгийг бөх даавуу, чисчүү, хамба, илгээр хүртэл хийж байжээ. Ж.Дамдин. Монгол бөх., бөх үзэг (эвдэрч хэмхэрдэггүй үзэг, амархан хугардаггүй үзэг), амь бөх (мөд гол тасрахгүй) - Хүний амь бөх шүү, муу эцэг минь зовлонгоо их ярьдаг юм. С.Удвал. Их хувь заяа., амь бөхтэй (а. Амар үхэхгүй; б. Бусниж устахгүй, тэсвэртэй), хүй бөхтэй (хүй бүтэн, бүрэн), бат бөх [хоршоо] (бат бэх);


2. Сэрэхгүй: бөх нойрсох (сэрэхгүй нам унтах) - Нөхөд нь бөх нойрсож байлаа. Ч.Чимид. Хавар дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Сэтгэл зовнидоггүй, хайхрамжгүй, хэнэггүй: бөх зүрх (бүдүүн зүрх, хатуу сэтгэл), бөх зүрхтэй (а. Айж дэлгэрэнгүй...
бөх аяга амар хагарч хэмхэрдэггүй аяга
бөх даавуу урагдаж тасардаггүй даавуу
бөх үзэг эвдэрч хэмхэрдэггүй үзэг, амархан хугардаггүй үзэг
амь бөх мөд гол тасрахгүй
амь бөхтэй а. Амар үхэхгүй; б. Бусниж устахгүй, тэсвэртэй
хүй бөхтэй хүй бүтэн, бүрэн
бат бөх бат бэх
бөх нойрсох сэрэхгүй нам унтах
бөх зүрх бүдүүн, хатуу сэтгэл
бөх зүрхтэй а. Айж ичихийг мэддэггүй; б. Эрс зоримог
ам бөхтэй барагтай бол дуугардаггүй, үг цөөнтэй
нүүр бөхтэй ичихийг мэддэггүй, ичиж нүүр улайдаггүй
зөөлөн бөх нойр
Ижил үг:

БӨХ I

БӨХ II

БӨХ IV:

БӨХ V:

БӨХ VI:

БӨХ VII: