БӨХ IV:

өө бөх (овон товон, өө хортон), өө бөхгүй (тэгш газар).

өө бөх овон товон, өө хортон
өө бөхгүй тэгш газар
Ижил үг:

БӨХ I

БӨХ II

БӨХ III

БӨХ V:

БӨХ VI:

БӨХ VII: