БӨХ V:
/ ургамал /

бөх цагаан (Батцагаантан овгийн, дурс хар, хустай адил чанар хатуу, үр үндэс артай нэгэн зүйл мод, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

БӨХ I

БӨХ II

БӨХ III

БӨХ IV:

БӨХ VI:

БӨХ VII: