БӨХГӨНӨ
/ амьтан /

Улбар шар өнгөтэй нэгэн зүйл том шар батгана.