БӨХГӨР

Бөгтөр, бөгцгөр: бөхгөр нуруутай (бөгтөр нуруутай) - Түүнийг араас нь харахад бие нь урьдынхаасаа дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө.