БӨХ VI:
/ амьтан /

бөх ангат (тал, ойт хээрээр амьдардаг шувуу).

Ижил үг:

БӨХ I

БӨХ II

БӨХ III

БӨХ IV:

БӨХ V:

БӨХ VII: