АВЛАГА II
/ бичиг /

Бусдын үг сургаалыг сэтгэлдээ бат хоногшуулан тогтоож баримтлах нь.

Ижил үг:

АВЛАГА I

АВЛАГА III