АВХААЛЖЛАГ

Авхаалж самбаатай - Одоо харих цаг минь ашгүй иржээ гэж төлөв төвшин төдийгүй авхаалжлаг, сэргэлэн янзаар хэлэв. Ж.Пүрэв. Аянга.